Konstprojektet "Eternal Employment" är ett konstprojekt helt i Pierre Brassau's anda."No matter how much you polish a turd, it's still a turd."